שחר חדש

דיונים על מניות החברות הנסחרות בבורסת תל אביב

מנהל: David24

Re: שחר חדש

הודעהעל ידי David24 » 03 נובמבר 2009, 19:05

שחר חדש דו"ח רבעון 3:
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=484250

הדו"ח לרבעון ה-3 עומד בסימן "הנזלה"(מכרו ני"ע בסכום של 9 מ' ש"ח)-המזומן
עלה ל-32 מ' ש"ח ותיק ני"ע ירד ל-35 מ' ש"ח.
תיק ני"ע תרם הפסד של 1.9 מ' ש"ח.

תמהיל ההלוואות שונה מצמוד מדד יותר לכיוון השקלי בריבית משתנה-רק החוב בגין
האג"ח בסכום של 27 מ' ש"ח והלוואה בסכום של 9.5 מ' ש"ח צמודים למדד.

הון עצמי:94 מ'
מאזן:160 מ'
שווי שוק:60 מ'.

ג.נ:מחזיק.
סמל אישי של המשתמש
David24
גורונישט
 
הודעות: 349
הצטרף: 07 ינואר 2009, 23:20
נתן: 6 תודות
קיבל: 28 תודות

Re: שחר חדש

הודעהעל ידי דפני » 04 נובמבר 2009, 12:12

הוצאות מכירה והנהלה עלו מ2.6 מיליון ל4.9 מיליון(נכון ל9 חודשים ראשונים) כשמתוך זה 1.5 מיליון מענק למנהלים שעבדו קשה.
חבל שהם לא קונים נכסים מניבים בחו"ל כי שם יש יותר הזדמנויות נכון להיום.
מחזיקה בעקבות ההתייחסות באתר.
סמל אישי של המשתמש
דפני
ממש לא גורו
 
הודעות: 531
הצטרף: 08 ינואר 2009, 14:36
נתן: 23 תודות
קיבל: 43 תודות

Re: שחר חדש

הודעהעל ידי David24 » 04 נובמבר 2009, 16:52

אני לא חושב שהם מתכננים התרחבות לחו"ל.הזדמנויות או לא אין לי מושג אני לא איש
נדל"ן.
אם כבר מדברים על הוצאות הנהלה אז רכישת נכסים בחו"ל תצריך טיסות תכופות לחו"ל,
נציגות מסויימת בחו"ל...כלומר גידול בסעיף זה.
סמל אישי של המשתמש
David24
גורונישט
 
הודעות: 349
הצטרף: 07 ינואר 2009, 23:20
נתן: 6 תודות
קיבל: 28 תודות

Re: שחר חדש

הודעהעל ידי David24 » 31 דצמבר 2009, 19:36

1. החברה מתכבדת לדווח כי היא רכשה היום (באמצעות קבוצת שחר חדש נדל"ן בע"מ,
חברה בבעלות מלאה של החברה), חלק מזכויות חכירה מהוונות, על פי חוזה חכירה עם
מינהל מקרקעי ישראל, במגרש בן כ 4,000 מ"ר, בפארק התעשיה עתיר ידע בכפר סבא
(חלק מחלקה 6 וחלק מחלקה 9 בגוש 9077 ) וכן חלקים מסוימים ממבנה בן 4 קומות
הבנוי על החלקה, וזכויות נוספות. (סך השטחים הבנויים שנרכשו הם כ 4,000 מ"ר
ומהווים כ 63% מסך כל השטח הבנוי על המגרש) (להלן: "המתחם"), בתמורה לסך של
21.5 מיליון ₪ + מע"מ.
2. המתחם הושכר למוכר בהסכם שכירות לתקופה של חמש שנים, ואופציה לחמש שנים
נוספות.
3. דמי השכירות הצפויים להתקבל ממתחם זה מסתכמים בכ 2.04 מיליון ₪ לשנה (בתוספת
מע"מ).
4. החברה התחייבה כלפי המוכר כי לא תמכור את המתחם במשך 10 שנים, וכן נתנה למוכר
אופציה לרכישת המתחם בחלוף 10 שנים, כפוף לתנאים המפורטים בהסכם, במחיר בו
רכשה החברה את המתחם כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן.
5. במעמד החתימה שילמה החברה למוכרים את מלא התמורה.
6. מימון העסקה יהיה מהונה העצמי של החברה ומהלוואה שתיטול קבוצת שחר חדש נדל"ן
בע"מ ממוסד בנקאי.


http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=501085

ג.נ:מחזיק.
סמל אישי של המשתמש
David24
גורונישט
 
הודעות: 349
הצטרף: 07 ינואר 2009, 23:20
נתן: 6 תודות
קיבל: 28 תודות

Re: שחר חדש

הודעהעל ידי דפני » 01 מרץ 2010, 13:54

שחר חדש מחלקת דיביב. 40 אג למניה . אקס 14/3 ,תשלום 28/3 .
מחזיקה.
סמל אישי של המשתמש
דפני
ממש לא גורו
 
הודעות: 531
הצטרף: 08 ינואר 2009, 14:36
נתן: 23 תודות
קיבל: 43 תודות

Re: שחר חדש

הודעהעל ידי David24 » 03 מאי 2010, 17:09

שחר חדש דוח רבעון 1 2010:
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=534793

הכנסות משכירות הגיעו ל-2.5 מ' ש"ח-קצב שנתי של 10 מ' ש"ח על תיק נכסי נדל"ן בשווי של 108 מ' ש"ח(תשואה ממוצעת של 9.25%).
תיק ההשקעות תרם רווח של 4 מ' ש"ח.

בנכסים השוטפים:
מזומנים 8 מ' ש"ח והשקעות לזמן קצר 28 מ' ש"ח-סה"כ 36 מ' ש"ח בהשוואה ל-45 מ' ש"ח
בסוף 2009-הירידה נובעת מפרעון של 8 מ' ש"ח בגין אג"ח ו-3.3 מ' ש"ח בגין דיבידנד.

הון עצמי-97 מ'.
מאזן-153 מ'.
שווי שוק-55 מ'.

ג.נ:ממשיך להחזיק ואף שוקל לחזק.
סמל אישי של המשתמש
David24
גורונישט
 
הודעות: 349
הצטרף: 07 ינואר 2009, 23:20
נתן: 6 תודות
קיבל: 28 תודות

Re: שחר חדש

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 04 מאי 2010, 10:08

טוב, סוף סוף הסתכלתי קצת על המניה.

מזל שיש להם את תיק ההשקעות, בזכותו הרווח הנקי גדול בהרבה מסך ההכנסות מהביזנס תכלס...

(Net/Rev: 160.81%)

הביזנס עצמו מביא תשואה אפסית.

התזרימים לא נראים טוב.

מה מדיניות הדיבידנדים?

חוץ מהיחסים הבאים, כל השאר לא נראים טוב (אבל, היי, יכול להיות שהחברה מתוחכמת מדי ליחסים שלי):

Book value: 173.77%

Blended multiplier: 1.89

Current asse./curr. liab.= 2.38

Trailing p/e: 3.29

hmmm

ג.נ.: לא מחזיק
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2704
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 292 תודות
קיבל: 58 תודות

Re: שחר חדש

הודעהעל ידי David24 » 04 מאי 2010, 21:46

"העסק" בהתפתחות.

אני מסתכל על החברה לפי "השווי הנכסי"-כלומר
התייחסות לחברה כאוסף של נכסים ולא גוף עסקי חי.
רוב הנדל"ן נרכש ב-2009 ולדעתי השווי שבו הוא מוצג
בספרים מייצג.
ולכן אם תוסיף לנדל"ן את שאר הנכסים(מזומן+ת.השקעות)
ותוריד את ההתחייבויות תקבל הון מייצג ובשבילי לקנות הון
עצמי בחצי מחיר נראה כעסקה לא רעה בכלל.


ג.נ:מחזיק.
סמל אישי של המשתמש
David24
גורונישט
 
הודעות: 349
הצטרף: 07 ינואר 2009, 23:20
נתן: 6 תודות
קיבל: 28 תודות

Re: שחר חדש

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 05 מאי 2010, 08:53

כלומר, אתה מתייחס לחברה כאילו היא על סף פירוק?

החברה בקושי מרוויחה, היא יכולה להפוך את הרווח התפעולי הקטן להפסד נקי ענק בגלל תיק ההשקעות (מי יודע מה הוא מכיל?)

יכול להיות שאני טועה בענק, כמובן, אבל אני מודה שאני מקשה כי החברה מעניינת אותי, למרות שבימינו + היחסים הבעייתים = התאבון שלי להכנס אליה לא גדול.
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2704
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 292 תודות
קיבל: 58 תודות

Re: שחר חדש

הודעהעל ידי David24 » 06 מאי 2010, 12:17

כן,לרוב התייחסות כזאת היא לחברות על סף פירוק.
לי זה פשוט נותן "מרווח ביטחון" גדול יותר,אם הם
ירוויחו גם מהעסק עצמו אז זה מעיין בונוס.

באחד הדוחות הקודמים הם ציינו שתיק ההשקעות מכיל
אג"ח קונצרני כך שהוא בהחלט יכול לרדת אם הם לא
מחזיקים אותו לפדיון.
סמל אישי של המשתמש
David24
גורונישט
 
הודעות: 349
הצטרף: 07 ינואר 2009, 23:20
נתן: 6 תודות
קיבל: 28 תודות

הקודםהבא

חזור אל מניות תל אביב

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ואורח אחד

cron