דנאל כא

דיונים על מניות החברות הנסחרות בבורסת תל אביב

מנהל: David24

Re: דנאל כא

הודעהעל ידי David24 » 18 נובמבר 2011, 13:46

דיבידנד בסך 2 ש"ח למניה:
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=690274

במקביל התפרסם דוח החברה לרבעון ה-3:
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=690268
-בשורה התחתונה רווח נקי של 6.3 מ' ש"ח(הקצב השנתי של כ-20-25 מ' ש"ח נשמר)
-חלוקת הדיבידנד "האגרסיבית"(כ-36 מ' ש"ח מתחילת השנה) הורידה את הההון העצמי ל-38 מ' ש"ח מול מאזן של כ-200 מ' ש"ח.
-שווי שוק כ-160 מ' ש"ח נותן מכפיל הון סביב ה-4 ומכפיל רווח של כ-7-8.


ג.נ:עדיין מחזיק.
סמל אישי של המשתמש
David24
גורונישט
 
הודעות: 349
הצטרף: 07 ינואר 2009, 23:20
נתן: 6 תודות
קיבל: 28 תודות

Re: דנאל כא

הודעהעל ידי דפני » 25 מרץ 2012, 14:58

דנאל כא מחלקת דיביד. של 3ש"ח ב1/4/12 תשלום 16/4/12 .
מחזיקה.
סמל אישי של המשתמש
דפני
ממש לא גורו
 
הודעות: 528
הצטרף: 08 ינואר 2009, 14:36
נתן: 23 תודות
קיבל: 42 תודות

Re: דנאל כא

הודעהעל ידי David24 » 30 מרץ 2012, 14:26

דנאל כא,דוח שנתי 2011:

http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=724095

הכנסות-668 מ' ש"ח בהשוואה ל-604 מ' ש"ח ב-2010.
הגידול בהכנסות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד בסך כ- 63.6 מיליון ש"ח נובע מגידול בסך של כ- 19.4
מיליון ש"ח (גידול של כ- 5% ) בהכנסות מתחום הסיעוד, מגידול בסך של כ- 45.3 מיליון ש"ח (גידול של כ- 24.8%)
ממשאבי אנוש ומגידול של כ- 1.6 מיליון ש"ח (גידול של כ- 5.2% ) בהכנסות בתחום המוסדות.
מנגד ישנה ירידה בהכנסות מפעילויות אחרות בסך כ- 2.8 מיליון ש"ח עקב מכירת פעילות סוכנות הביטוח בסוף שנת 2010.


תזרים מזומנים מפעילות שוטפת:
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת בשנת 2011 הסתכמו לסך של כ- 39.7 מיליון ש"ח.
התזרים החיובי מפעילות זו נובע בעיקר מהרווח הנקי בסך כ- 27.3 מיליון ש"ח, מריבית שהתקבלה בסך כ- 0.6
מיליון ש"ח ומהוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים (בעיקר פחת והפחתות בסך של כ- 6.2 מיליון ש"ח , גידול
בהפרשות לפיצויים, חופשה והבראה בסך של כ- 7.1 מיליון ש"ח, שחיקת נכסים והתחייבויות לזמן ארוך בסך כ-
0.9 מיליון ש"ח) בניכוי ריבית ששולמה בסך כ- 0.9 מיליון ש"ח - בעיקר לבעלי אגרות החוב, מס הכנסה ששולם
נטו בסך כ- 9.6 מיליון ש"ח, ומרווח הון בגין נכסים מוחזקים למכירה בסך כ- 3 מיליון ש"ח.
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת בשנת 2010 הסתכמו לסך של כ- 17.4 מיליון ש"ח.
התזרים החיובי מפעילות זו נובע בעיקר מהרווח הנקי בסך כ- 24.5 מיליון ש"ח, מריבית שהתקבלה בסך כ- 0.6
מיליון ש"ח ומהוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים (בעיקר פחת והפחתות בסך של כ- 3.9 מיליון ש"ח , גידול
בהפרשות לפיצויים, חופשה והבראה בסך של כ- 3.6 מיליון ש"ח, שחיקת נכסים והתחייבויות לזמן ארוך בסך כ-
1.5 מיליון ש"ח), בניכוי ריבית ששולמה בסך כ- 1.3 מיליון ש"ח - בעיקר לבעלי אגרות החוב בניכוי גידול ביתרת
לקוחות והכנסות לקבל בסך של כ- 12.8 מיליון ש"ח.


בשורה התחתונה רווח נקי- 27 מ' ש"ח בהשוואה ל-24 מ' ש"ח ב-2010.

גם 2011 דנאל ממשיכה בחלקות הדיבידנד האגרסיבית-43.9 מ' ש"ח,התוצאה מתבטאת כמובן בהון העצמי מול המאזן-
ההון העצמי של החברה לסוף שנת 2011 הינו כ- 35.5 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 57.8 מיליון ש"ח בסוף שנת 2010
ההון העצמי מממן כ- 18.8% מסך המאזן בהשוואה לכ- 32.3% בסוף שנת 2010.

-באפריל 2012 החברה תחלק כ-11 מ' ש"ח נוספים כדיבידנד.

שווי שוק-כ-165 מ' ש"ח.

ג.נ:מחזיק.
סמל אישי של המשתמש
David24
גורונישט
 
הודעות: 349
הצטרף: 07 ינואר 2009, 23:20
נתן: 6 תודות
קיבל: 28 תודות

Re: דנאל כא

הודעהעל ידי David24 » 23 מאי 2012, 13:00

דנאל כא דוח רבעון 1 2012:
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=736996&CompCd=314


הכנסות: 173 מ' ש"ח בהשוואה ל-159 מ' ש"ח.

הגידול בהכנסות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד בסך כ- 13.8 מיליון ש"ח נובע בעיקרו מגידול בסך של
כ- 9.6 מיליון ש"ח (גידול של כ- 9.7% ) בהכנסות מתחום הסיעוד, כ- 3.5 מיליון ש"ח (גידול של כ- 6.8% ) בהכנסות
מתחום משאבי האנוש, וכ- 0.7 מיליון ש"ח (גידול של כ- 9.2% ) בהכנסות מתחום הפעלת מוסדות.


בשורה התחתונה רווח של 9.3 מ' ש"ח בהשוואה ל-6.7 מ' ש"ח.

ההון העצמי של החברה לסוף תקופת הדוח הינו כ- 33.9 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 35.5 מיליון ש"ח בסוף שנת 2011,
ההון העצמי מממן כ- 17.1% מסך המאזן בהשוואה לכ- 18.8% בסוף שנת 2011.

ביום 22 במאי 2012 הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד של 2.348 ש"ח למניה, ובסך הכל כ 9.3 - מיליון ש"ח
(לאחר ניכוי דיבידנד בגין מניות באוצר). הדיבידנד ישולם בחודש יוני 2012.


ג.נ:מחזיק.
סמל אישי של המשתמש
David24
גורונישט
 
הודעות: 349
הצטרף: 07 ינואר 2009, 23:20
נתן: 6 תודות
קיבל: 28 תודות

Re: דנאל כא

הודעהעל ידי נועם » 24 מאי 2012, 07:52

אני גם מחזיק בחברה.
יש למישהו הרגשה שמושכים יותר מדי דיבידנדים מהחברה?
אני חושש שבעתיד, במידה והחברה תיקלע למשבר, יהיה לה קשה לשרוד.
נועם
 
נתן: 0 תודות
קיבל: 9 תודות

Re: דנאל כא

הודעהעל ידי דפני » 28 אוגוסט 2012, 11:34

דנאל מחלקת דיביד. 350 אג' קובע 5.9 תשלום 20.9 ,לא ראיתי עדיין דוחות .
מקווה שנשאר מספיק כסף לחברה אחרי החלוקה.
סמל אישי של המשתמש
דפני
ממש לא גורו
 
הודעות: 528
הצטרף: 08 ינואר 2009, 14:36
נתן: 23 תודות
קיבל: 42 תודות

Re: דנאל כא

הודעהעל ידי David24 » 04 ספטמבר 2012, 20:41

סכום הדיבידנד הקרוב : 13.8 מ' ש"ח (או 350 אג' למניה), יתרת הרווחים לאחר חלוקת הדיבידנד 0.74 מ' ש"ח.
מעכשיו החברה תוכל לחלק דיבידנד בסכום מקסימאלי השווה לסכום הרווחים שלה.
סמל אישי של המשתמש
David24
גורונישט
 
הודעות: 349
הצטרף: 07 ינואר 2009, 23:20
נתן: 6 תודות
קיבל: 28 תודות

Re: דנאל כא

הודעהעל ידי דפני » 28 נובמבר 2012, 14:39

דנאל כא מחלקת דיביד. של 2.25 ש"ח ,לאור העליות הגדולות במניה לפני חלוקת הדיביד.התחלתי לממש ובהדרגה מימשתי הכל.
סמל אישי של המשתמש
דפני
ממש לא גורו
 
הודעות: 528
הצטרף: 08 ינואר 2009, 14:36
נתן: 23 תודות
קיבל: 42 תודות

Re: דנאל כא

הודעהעל ידי David24 » 27 מרץ 2013, 16:53

חברת דנאל רוכשת את נכסי בית אקשטיין
רכשה 49.9% מהמניות והיקף דומה מהנכסים של שלוש החברות שבבעלות בית אקשטיין, תמורת 43 מיליון שקל
בסה"כ תמשוך דיבידנד של עד 90% על רווחים מצטברים של מעל ל-7.5 מיליון שקל בשנה שירשמו החברות.


יש לציין, כי סך ההכנסות של שלוש החברות הגיעו ב-2012 לכ-137 מיליון שקלים ב-2011 ול-169 מיליון שקלים ב-2012.
הרווח הנקי שרשמו ב-2011 עמד על 9.7 מיליון שקלים, וב-2012 על 16.25 מיליון שקלים.


http://www.news1.co.il/Archive/001-D-324852-00.html
סמל אישי של המשתמש
David24
גורונישט
 
הודעות: 349
הצטרף: 07 ינואר 2009, 23:20
נתן: 6 תודות
קיבל: 28 תודות

Re: דנאל כא

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 27 מרץ 2014, 09:27

רפרפתי על הדו"ח האחרון. המחיר הנוכחי של החברה נראה לי גבוה בטירוף. לפי הקובץ שלי יוצא שהוא צריך להיות 50% פחות :-S

יש למישהו רעיונות על שום מה ולמה המחיר הנוכחי?

כל טוב!
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2702
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 290 תודות
קיבל: 58 תודות

הקודםהבא

חזור אל מניות תל אביב

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ואורח אחד

cron