נתנאל גרופ אג"ח א'

דיונים על השקעות "סולידיות"

מנהל: David24

נתנאל גרופ אג"ח א'

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 11 ינואר 2009, 14:52

מתוך הדו"ח:

"תחום פעילותה של החברה הוא יזום תכנון והקמה של פרויקטים למגורים בישראל. נכון למועד עריכת הדוח עוסקת החברה ביזום תכנון ובניה של כ- 950 יחידות דיור בפרויקטים שונים ברחבי הארץ, חלק מהפרויקטים מבוצעים בשותפות עם חברות אחרות. החל מהרבעון השני של שנת 2007 הרחיבה החברה את פעילותה ע"י רכישת קרקעות ברומניה באמצעות חברות בנות. עד כה הוקמו ע"י החברה שלוש חברות פעילות ברומניה."

החברה רכשה עד היום 21M ע"נ של האג"ח שלה מתוך 53M שהונפקו.

התשקיף:
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp ... _cd=200265

הצמדה למדד מאי 2006, ריבית נקובה: 6.4%, קופון משולם בתשלומים חצי שנתיים, פידיון קרן בשישה תשלומים חצי שנתיים החל מ30 ביוני, 2009.

החברה מעריכה שתוכל לעמוד בהתחייבויתיה לפחות עד תום 2010:
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp ... _cd=400344

ערך פארי: 106.
מחיר נוכחי: 64.

תשואה ברוטו: 48.71%.

סך הכל עושה רושם של חברה ריווחית קלות, אבל נדל"ן בימינו זה לא בדיוק בטוח...

כמו תמיד, אשמח להערות, הארות, תוספות ועוד. :mrgreen:

ג.נ: לא מחזיק, שוקל.
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2705
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 298 תודות
קיבל: 58 תודות

Re: נתנאל גרופ אג"ח א'

הודעהעל ידי David24 » 11 ינואר 2009, 15:34

ברשותך כמה תיקונים...
ההנפקה של האג"ח התבצעה ב-2 שלבים:
בשלב הראשון הונפקו 53 מ' ע.נ ובשלב ה-2 הסדרה הורחבה ל-116 מ' ע.נ.

היקף הסדרה נכון ל-8/1/09 הוא 97 מ' ע.נ:
http://maya.tase.co.il/bursa/CompanyDetails.asp?CompanyCd=421&company_group=3000

נתנאל מחזיקה דרך חברת הבת 27 מ' ע.נ:
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=407901

מעבר לזה מצאתי כתבה מיולי 2008 על האג"ח של נתנאל:
http://globes.co.il/news/article.aspx?QUID=1056,U1231679920810&did=1000363638
סמל אישי של המשתמש
David24
גורונישט
 
הודעות: 349
הצטרף: 07 ינואר 2009, 23:20
נתן: 6 תודות
קיבל: 28 תודות

Re: נתנאל גרופ אג"ח א'

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 11 ינואר 2009, 18:13

מצויין, תודה רבה על התיקון ועל המידע הנוסף :-)
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2705
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 298 תודות
קיבל: 58 תודות

Re: נתנאל גרופ אג"ח א'

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 15 מרץ 2009, 16:47

ועוד 5 מיליון ע"נ יוצאות מהמחזור...
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp ... _cd=430846
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2705
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 298 תודות
קיבל: 58 תודות

Re: נתנאל גרופ אג"ח א'

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 29 מרץ 2009, 14:20

החברה הוציאה דו"ח.

http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp ... 1&Type=Pdf

הכסף בקופה כמעט נגמר אבל החברה אופטימית.

לפי התזרים ולדעת דירקטוריון החברה, לחברה מקורות לפרעון התחייבויותיה בשנתיים הקרובות למועד הדוח, בהתבסס על הנחות ואומדנים ששימשו גם להכנת התזרים החזוי ועיקרם כדלקמן:
א. קבלת התמורה בגין קרקעות שנמכרו בהתאם לחוזים.
ב. קיומם של תנאים מתלים לשחרור פקדונות לטובת החברה.
ג. קבלת תקבולים הן מדירות מכורות והן מדירות לא מכורות עבור כל הפרויקטים שבשלבי בניה נכון למועד הדוח בסוף השלמת הפרויקט. בפועל, תמיד יכול להיות מצב שלא כל הדירות יימכרו עד למועד הסיום הצפוי של הפרויקט.
ד. ההוצאות התפעוליות בשנים 2009-2010 יהיו זהות לאלה בשנת 2008
ה. תחשיב מס משוער והערכה גסה של העמסת עלויות מימון והוצאות הנהלה וכלליות.


האג"ח מתחילה להפרע כל חצי שנה, בשישה תשלומים, החל מסוף יוני השנה.

שיהיה בהצלחה!

ג.נ.: מחזיק.
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2705
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 298 תודות
קיבל: 58 תודות

Re: נתנאל גרופ אג"ח א'

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 24 מאי 2009, 15:25

החברה הוציאה דו"ח רבעון ראשון לשנת 2009.

בתקופת הדוח ביצעה החברה רכישה עצמית של 6,447,054 ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א')
תמורת סך של כ – 4,545 אלפי ש"ח. הרווח מהרכישה העצמית בסך של כ – 1,935 אלפי ש"ח
נזקף בדוח רווח והפסד בסעיף הכנסות מימון.


לפי התזרים ולדעת דירקטוריון החברה, לחברה מקורות לפירעון התחייבויותיה בשנתיים
הקרובות למועד הדוח


המזומנים גדלו, ההתחייבויות קטנו, החברה עדיין מפסידה אבל התזרימים נראים יותר טוב (תפעולי וכללי חיוביים)

תשואה ברוטו של 31.55%.

סך הכל, נראה טוב.

ג.נ.: מחזיק ושוקל לחזק.
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2705
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 298 תודות
קיבל: 58 תודות

Re: נתנאל גרופ אג"ח א'

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 08 יולי 2009, 09:09

נתנאל גרופ זכתה בהתמחרות על מגרש בפרויקט חופים של חפציבה


http://www.calcalist.co.il/real_estate/ ... 83,00.html
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2705
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 298 תודות
קיבל: 58 תודות

Re: נתנאל גרופ אג"ח א'

הודעהעל ידי David24 » 04 ינואר 2010, 16:46

אריה נתנאל: "המשבר בשווקים לא הסתיים וניתן לנצל אותו להרחבת הקבוצה"
כך אומר היום יו"ר חברת הנדל"ן נתנאל גרופ ששילמה למחזיקי אגרות החוב שלה
מסדרה א' תשלום של 15.5 מיליון שקל.


בשנה החולפת ביצעה הקבוצה רכישה חוזרת של אגרות חוב. בסך הכל רכשה הקבוצה קרוב ל–40% מסדרת האג"ח שהונפקה לציבור.
לדברי אריה נתנאל, יו"ר נתנאל גרופ תעמוד החברה בכל התחיבויותיה: "המשבר בשווקים טרם הסתיים, אולם ניתן גם לנצל אותו
להרחבת עסקי הקבוצה. אנו בוחנים כל העת עסקאות רכישה של קרקעות, במחירים שאנו מעריכים כאטרקטיביים במיוחד".


http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3385091,00.html


ג.נ:לא מחזיק.
סמל אישי של המשתמש
David24
גורונישט
 
הודעות: 349
הצטרף: 07 ינואר 2009, 23:20
נתן: 6 תודות
קיבל: 28 תודות

כשה שני דונם ברמת אביב החדשה ב-25 מיליון שקל - תקים 32 יחידו

הודעהעל ידי אורח » 18 ינואר 2010, 01:46

http://www.themarker.com/tmc/article.jh ... 0117_01420
כותרת: נתנאל גרופ רכשה שני דונם ברמת אביב החדשה ב-25 מיליון שקל - תקים 32 יחידות דיור

מחזיק
אורח
 
נתן: 0 תודות
קיבל: 9 תודות

Re: נתנאל גרופ אג"ח א'

הודעהעל ידי אורח » 11 פברואר 2010, 23:11

היום בוצעה הנפקה מוצלחת של החברה (אג"ח ב)
ביקוש יתר של פי 2.45
מחיר יחידה 1000 ש"ח ע.נ נקבע על 1005 ש"ח,סה"כ תמורה מההנפקה 52,913 אלפי ש"ח.

http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp ... _cd=512704
אורח
 
נתן: 0 תודות
קיבל: 9 תודות

הבא

חזור אל אג"ח, מק"מ, פק"מ

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו 10 אורחים

cron