יורו טרייד אג"ח א'

דיונים על השקעות "סולידיות"

מנהל: David24

יורו טרייד אג"ח א'

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 05 נובמבר 2009, 10:39

בעקבות השרשור כאן, הסתכלתי על האג"ח ובזהירות הכנסתי אצבע לתוך המים (=קניתי מנה קטנה).

דו"ח רבעון שני לשנת 2009:
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp ... _cd=466397

תשקיף:
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp ... _cd=238798
תיקון שיצא אחרי יומיים לתשקיף:
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp ... _cd=239602

מתוך הדו"ח:

החברה הוקמה והתאגדה בשנת 2006....

החברה וחברות הבנות שלה (להלן "הקבוצה") עוסקת באיתור, ייזום ופיתוח של הזדמנויות עסקיות בתחום
נכסי דלא ניידי מניבים, למסחר, לוגיסטיקה, משרדים ומלונות והשכרתם בהולנד ובגרמניה.
נכון לתאריך המאזן, החזיקה הקבוצה שבעה נכסים מניבים בהולנד ותשעה נכסים מניבים בגרמניה. סך
שטחי הנכסים בשליטת החברה הינו כ 89 אלפי מ"ר, שווים ההוגן מסתכם בכ- 548 מיליוני ש"ח ושיעור התפוסה שלהם עומד על כ- 98%שוכר מהותי של 10% סיים את החוזה בסוף יוני השנה. החברה דיווחה שהשוכר נכנס עימם למו"מ בנוגע להמשך אבל מאז לא היו עדכונים.


...

מאחר ולחברה הון חוזר שלילי בסך של כ- 11 מליון ש"ח, בחן דירקטוריון החברה את ההתחייבויות ואת
המקורות הכספיים מהם צופה התאגיד לפרוע התחייבויות אלה במהלך השנתיים שלאחר מועד הדוח הכספי.
לדעת דירקטוריון החברה, אין לחברה בעיית נזילות וזאת בהתבסס על: המשך פעילות שוטפת של החברה
במהלך העסקים הרגיל, שמירה על מסגרות האשראי בבנקים, מימוש נכסים קיימים בהתאם להחלטות
החברה. עם זאת יודגש כי יכולת החברה לפרוע התחייבויותיה לזמן הארוך, תלויה ביכולתה לגייס מקורות
מימון בנקאיים ואחרים ו/או לממש נכסים ו/או למחזר מימונים קיימים.

...


בתחילת ינואר 2007 הנפיקה החברה 70M ע.נ. של אג"ח הצמודה למדד דצמבר 2006, פרעון בינואר 2011-2013, קופון של 7.5% אחת לשנה.

בטחונות: שעבוד צף מדרגה ראשונה, ללא הגבלת סכום, על כל נכסי החברה, בנוסף לשעבוד נוסף על מניות וזכויות. פסקאות ארוכות בנדון מופיעות בתשקיף, עמ' 25 ואילך.

כיום קיימות במחזור קצת פחות מ60M. החברה ממשיכה לרכוש מפעם לפעם את האג"ח.

תשואה ברוטו: 45.85%.

ג.נ: מחזיק
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2705
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 297 תודות
קיבל: 58 תודות

Re: יורו טרייד אג"ח א'

הודעהעל ידי David24 » 05 נובמבר 2009, 19:17

גרעון של 1.5 מ' ש"ח בהון העצמי.
בקופה נשארו 6 מ' ש"ח.
חובות של 420 מ' ש"ח לבנקים(מתי החברה צריכה להחזיר את ההלוואות?האם הבנקים יסכימו לגלגל? ואם כן באילו תנאים?).

אני מוותר...
סמל אישי של המשתמש
David24
גורונישט
 
הודעות: 349
הצטרף: 07 ינואר 2009, 23:20
נתן: 6 תודות
קיבל: 28 תודות

Re: יורו טרייד אג"ח א'

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 06 נובמבר 2009, 04:52

חבל שלא התחלנו את הדיון לפני שנכנסתי לפוזיציה, כי עכשיו אני מדבר מתוכה ( ;) ).

מצבת התחייבויות החברה, נכון לסוף הרבעון השני מופיעה כאן:
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp ... _cd=466422

ניתן לראות שעיקר ההחזרים לבנקים מתחילים החל מהשנה הרביעית, וזאת לאחר שכבר נפדו לפחות שני שליש מהאג"ח (היתרה אמורה להפרע גם היא בשנה הרביעית).

לחברה נכסים מניבים בגרמניה והולנד והם די מספקים אותי כבטוחה חלקית במקרה של מימוש (שנקווה שלא נצטרך). ברוב המקומות, אגב, החברה מחזיקה בין 30 ל50% מהנכס, רק באחד מהם היא מחזיקה 100% ממנו.

זה אומנם לא המצב הנהדר שהיה לנו לפני כמה חודשים, אבל יחסית לתשואה נראית לי השקעה מעניינת למרות שהיא כמובן מסוכנת :-)

שבת שלום!
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2705
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 297 תודות
קיבל: 58 תודות

Re: יורו טרייד אג"ח א'

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 06 נובמבר 2009, 10:47

עדכון:

בעקבות שיחה עם דיויד, מצאתי בדו"ח השנתי של 2008 מעמ' 69 ואילך פירוט של השעבודים על הנכסים.

כך גיליתי שהחברה שיעבדה בשעבוד ראשון (קרי, לפני הצף) את כל הנכסים לבנקים... :-S

ולא רק זה אלא יש גם שעבוד צולב בין הנכסים (קרי, אם החוב לא יוחזר מנכס אחד, החוב יגולגל לנכס אחר שגם בו לבנק יש שעבוד ראשון).

חדשות טובות זה לא.

ג.נ.: מחזיק אבל לא מתכוון לחזק ביינתים.
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2705
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 297 תודות
קיבל: 58 תודות

Re: יורו טרייד אג"ח א'

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 23 דצמבר 2009, 11:04

החברה מחקה עוד כמעט 2M ע"נ.

עוד 57M נשארו במחזור...


http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp ... _cd=498218
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2705
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 297 תודות
קיבל: 58 תודות

Re: יורו טרייד אג"ח א'

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 05 פברואר 2010, 01:21

החברה מתכבדת להודיע בזאת כי היום ה- 04 פברואר 2010 ,החליט דירקטוריון החברה לאשר רכישה עצמית של אגרות
חוב (סדרה א') של החברה (להלן: "אגרות החוב") באמצעות החברה ו/או באמצעות תאגיד בשליטתה, במהלך המסחר
בבורסה לניירות ערך או מחוץ לבורסה, בעלות כוללת של עד 15 מיליון ₪.


...

אגרות החוב שתירכשנה, ככל שתירכשנה, על ידי החברה תמחקנה מהמסחר בבורסה ותפקענה.

...http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp ... _cd=510864

מחזיק באג"ח א'
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2705
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 297 תודות
קיבל: 58 תודות

Re: יורו טרייד אג"ח א'

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 08 פברואר 2010, 02:46

גם פוסט מעניין על רכישות עצמיות וגם מתייחס ליורו טרייד ספציפית
במאמר זה נסקור שתי הודעות של חברות שונות בתכלית שהודיעו על רכישה עצמית של סדרות החוב שלהם (אג”חים) בשוק ההון.

הודעה על רכישה עצמית של אג”חים הינה סממן חיובי ליכולת התשלום העתידית של החברה (לרוב).
נקודות עקריות לבדיקה בעקבות הודעה על רכישה עצמית של חוב ע”י חברה:

...

יורו טרייד רוכשת חוב

סיפור הרכישה ביורו טרייד מעניין יותר (למרות שנושא בתוכו סיכונים).

...http://www.money-knights.com/%D7%A9%D7% ... 7%97%D7%AA
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2705
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 297 תודות
קיבל: 58 תודות

Re: יורו טרייד אג"ח א'

הודעהעל ידי אורח » 08 פברואר 2010, 14:40

אחרי שהשמצת את האורח שהעלה את האתר המדובר,אתה מפנה לפוסט משם???ככה זה שמדברים מאותה פוזיציה LOOL
אורח
 
נתן: 0 תודות
קיבל: 9 תודות

Re: יורו טרייד אג"ח א'

הודעהעל ידי שומר הלילה » 08 פברואר 2010, 15:57

אורח, הולך כבר התנצל בפוסט המדובר. על "מודה ועוזב ירוחם" שמעת? :| (אם לא, הרשה לי לגגל את זה עבורך)
סמל אישי של המשתמש
שומר הלילה
גורונישט
 
הודעות: 738
הצטרף: 19 נובמבר 2009, 11:25
נתן: 28 תודות
קיבל: 55 תודות

Re: יורו טרייד אג"ח א'

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 09 פברואר 2010, 01:17

אורח כתב:אחרי שהשמצת את האורח שהעלה את האתר המדובר,אתה מפנה לפוסט משם???ככה זה שמדברים מאותה פוזיציה LOOL


למען הסדר הטוב, כדאי לציין שאני הזכרתי כאן את האתר המדובר לפני שהאורח הזכיר אותו.

הכעס שלי נבע עקב חשד לספאם (בכל זאת, 3 הודעות ביומיים על אותה כתבה, שתיים מהן זהות).
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2705
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 297 תודות
קיבל: 58 תודות

הבא

חזור אל אג"ח, מק"מ, פק"מ

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ואורח אחד

cron