דלק אנרגיה&דלק קידוחים

דיונים על מניות החברות הנסחרות בבורסת תל אביב

מנהל: David24

דלק אנרגיה&דלק קידוחים

הודעהעל ידי meir-h » 23 אוקטובר 2017, 18:57

שוב ניסיון לתרגיל בנוסח תשובה.
היו היו שתי חברות של חיפושי דלק קידוחים ואבנר שתיהן בשליטת דלק אנרגיה הבת של קבוצת דלק
מהלך ראשון היה הקטנת אחזקות הציבור בדלק אנרגיה שמקבלת תמלוגי על משתי הבנות.עד מצב שדלק אנרגיה הפכה לדלת סחירות בגלל שרק 10% מהמניות בידי הציבור ולכן יצאה מהמדדים למרות שווי החברה
אז באו כמה הצעות רכש לדלק אנרגיה שהציבור לא נענה לה
http://www.bizportal.co.il/marketopioni ... cle/354575
לאחר ששלוש הצעות נדחו.נמצא פטנט חדש הוקמה חברה חדשה דלק תמלוגים והיה נסיון לענין את מוסדיים להסכים למהלך חדש.גם זה לא צלח.
http://www.bizportal.co.il/gazandoil/ne ... cle/353666
בחודשים האחרונים נעשה מהלך אחר איחוד שתי חברות הקידוחים אבנר ודלק קידוחים כך שאבנר נמחקה מהמסחר.
היום יש הודעה של דלק אנרגיה על מחשבה למהלך חדש.הפעם מחיקת דלק קידוחים ממסחר ע"י החלפת מניות דלק אנרגיה או מזומן.
https://www.calcalist.co.il/markets/art ... 12,00.html
https://www.themarker.com/markets/1.4533721
חברת דלק אנרגיה שבשליטת איש העסקים יצחק תשובה, מדווחת היום (ב') על בחינת האפשרות למזג לתוכה את שותפות הגז שפועלת תחתיה - דלק קידוחים. דלק אנרגיה אינה עוסקת באופן ישיר בקידוחי גז או נפט ועיקר הכנסותיה נובעות מאחזקה של כ-54% בדלק קידוחים - שהיא למעשה זרוע חיפושי הגז והנפט הישירה של קבוצת דלק.

ימים יגידו לאן זה ילך
meir-h
לא גורו בכלל
 
הודעות: 689
הצטרף: 03 פברואר 2009, 11:13
נתן: 0 תודות
קיבל: 146 תודות

המשתמש הבא הודה ל meir-h עבור ההודעה לעיל:
ההולך בדרכים

Re: דלק אנרגיה&דלק קידוחים

הודעהעל ידי meir-h » 14 מרץ 2018, 09:35

והרי המשך לסיפור נסיונות מחיקת דלק אנרגיה.החברה מודיעה שיורדת מרעיון איחוד דלק קידוחים/דלק אנרגיה בגלל בעיות משפטיות
http://mayafiles.tase.co.il/RHtm/115000 ... 150768.htm
אבל לא אלמן ישראל.כי קבוצת דלק מציעה הצעת רכש חדשה לדלק אנרגיה.התמורה מניות דלק קידוחים+מניות קבוצת דלק+מזומן.לפי חישוב שערי שלושת המניות מדובר על פרמיה של כ15% משער נעילה ב13.3.18
http://mayafiles.tase.co.il/rpdf/115000 ... 778-00.pdf
2 פרטים בדבר התמורה המוצעת
1.2 על פי הצעת רכש החליפין, בכפוף להשגת שיעור ההיענות הדרוש לרכישה כפויה ) כהגדרתו להלן(,
התמורה המוצעת על-פי מפרט זה עבור כל מניה של החברה הינה יחיד ת תמור ה אחת, שכוללת:
(א) 45 יחידות השתתפות רשומות על שם בנות נ.ע ח"ש 1 . א"כ המקנות זכות השתתפות בזכויות
השותף המוגבל ב שותפות ) מס' ני"ע בבורסה: 475020 ) ( להלן: "יחידות דלק קידוחים"(. דלק
קידוחים הינה שותפות מוגבלת אשר יחידות ההשתתפות שהונפקו על-ידי השותף המוגבל בה
נסחרות בבורסה. בעל השליטה בדלק קידוחים הוא השותף הכללי, דלק ניהול קידוחים ) 1993 )
בע מ" , חברה בת בבעלות מלאה של דלק אנרגיה. הצעת היחידות של דלק קידוחים נעשית בהתאם
לדו ח" הצעת מדף הרצ כ ב" נספח א ב)'; ( מזומן בסך של 4.636 ח"ש ; וכן ג) ( 85.0 מניות רגילות
בנות נ.ע ח"ש 1 . א"כ של קבוצת דלק ) להלן: "מניות קבוצת דלק"(, המוחזקות על-ידי דלק
השקעות פיננסיות 2012 – שותפות מוגבלת ) להלן " : שותפות הבת"(, שהינה שותפות בבעלות
מלאה ) %100 )של קבוצת דלק ) מס' ני"ע בבורסה: 1084128 ) ( להלן: "התמורה" או " יחידות
התמורה", לפי העניין(.

http://www.bizportal.co.il/capitalmarke ... cle/738147
https://www.themarker.com/markets/1.5905690
על פי קבוצת דלק, מפרט הצעת הרכש כולל תמורה בשווי של 1,666 שקל למניה, המשקף פרמיה של כ-14% ביחס לשער הפתיחה של מניות דלק אנרגיה, נכון להיום (1,461 שקל למניה). ההצעה כוללת מרכיב מזומן של 636.4 שקל; 45 יחידות השתתפות בדלק קידוחים, ו-0.85 מניה רגילה (1 שקל ערך נקוב) של קבוצת דלק, שיינתנו מתוך מניות האוצר של קבוצת דלק (כלומר, מניות רדומות). בצורה זו, בעלי המניות הנוכחיים בקבוצת דלק לא ידוללו.

בין 2006 ל-2014 קבוצת דלק ניסתה לרכוש בעלות מלאה בדלק אנרגיה ולמחוק אותה מהבורסה – לפחות שש פעמים. דלק התקרבה מאוד ליעדה, אבל כשלה - ובכל פעם הוכח בדיעבד כי משקיעי דלק אנרגיה צדקו כשדחו את הצעות תשובה. מי שטירפד את המחיקה עד כה היה הגוף המוסדי קרנות ההשתלמות של המורים והגננות. בניסיון המחיקה האחרון, הצעת הרכש נפלה בגלל 0.36% מהיעד - 18.5 אלף מניות בלבד.

ניסיון המחיקה הנוכחי נערך בשעה שמרחפת תביעה ייצוגית מעל קבוצת דלק ומנהליה. התביעה התחילה להתגלגל ב-2014, אז פנתה קבוצת משקיעים, באמצעות עו"ד יצחק אבירם, ליו"ר רשות ניירות ערך הקודם, פרופ' שמואל האוזר, בבקשה כי הרשות תבצע בדיקה וחקירה מקיפות ודחופות בנוגע לאי־סדרים במסחר התוך־יומי במניית דלק אנרגיה. מאוחר יותר, הגישו המשקיעים – בהובלת המשקיע עזריאל זולטי - בקשה לתביעה יצוגית של 400 מיליון שקל נגד קבוצת דלק.

הטענה העיקרית של המשקיעים היתה שלאחר גילוי מאגר לווייתן פעלה קבוצת דלק במכוון ובאופן מתוכנן כדי להוציא את מניית דלק אנרגיה מהמדדים בבורסת תל אביב. לדברי התובע הייצוגי, המהלך התבצע כדי להוריד את מחירה בבורסה לקראת הצעת הרכש שהגישה קבוצת דלק - קצת לאחר יציאת מניית דלק אנרגיה מהמדדים.
meir-h
לא גורו בכלל
 
הודעות: 689
הצטרף: 03 פברואר 2009, 11:13
נתן: 0 תודות
קיבל: 146 תודות

המשתמש הבא הודה ל meir-h עבור ההודעה לעיל:
ההולך בדרכים

Re: דלק אנרגיה&דלק קידוחים

הודעהעל ידי meir-h » 09 אפריל 2018, 10:50

מאז הצעת רכש/החלפת מניות דלק אנרגיה/דלק קידוחים/דלק קבוצה ירדו המניות בכמה אחוזים.היום החברה משפרת את הצעת ההחלפה ע"י הגדלת רכיב המזומנים מ636 שקל ל703 שקל.עדיין לא פרמיה מעל מחיר השוק.קמצן נשאר קמצן.
http://mayafiles.tase.co.il/rpdf/115500 ... 939-00.pdf
https://www.themarker.com/markets/1.5979921
הצעת הרכש בדלק אנרגיה: תשובה נאלץ להגדיל את מרכיב המזומן בשל הירידות בבורסה
על רקע ירידות של כ-8% במניות קבוצת דלק ודלק קידוחים בתוך כחודש, קבוצת דלק הגדילה את מרכיב המזומן בכ-10% ■ גם לאחר העלאת מרכיב המזומן, שווי התמורה בהצעה נמוך בכ-1.5% ביחס להצעה שפורסמה בתחילת מארס
meir-h
לא גורו בכלל
 
הודעות: 689
הצטרף: 03 פברואר 2009, 11:13
נתן: 0 תודות
קיבל: 146 תודות

Re: דלק אנרגיה&דלק קידוחים

הודעהעל ידי meir-h » 11 אפריל 2018, 12:44

קבוצת משקיעים פנתה במכתב גלוי לבעל השליטה בקבוצת דלק
מענין איך זה יגמר הפעם.בהצעה האחרונה נפלה בגלל עשרית אחוז בלבד
https://www.themarker.com/markets/1.5991640
"אין ברכיב התמורה בכדי לשכנע מחזיקי דלק אנרגיה לוותר על מנייתם הסולידית והבלתי ממונפת (דלק אנרגיה), שהחלה בשנתיים האחרונות לרפד את כיסי מחזיקיה בדיווידנדים נאים", כתבו המשקיעים. "לא מעוניינים בעסקי חברת ביטוח. לא מעוניינים בהשקעות מעבר לים. לא מעוניינים בהשקעה באיתקה שמסבה הפסדים. לא מעוניינים במניות של חברה שממונפת ברמה כה גבוהה (הכוונה היא לקבוצת דלק, ע"א)", הוסיפו.
אין לבעלי המניות בדלק אנרגיה עניין (בהצעה הרכש), כי לאחריה, אם תצלח, יצטרכו לצפות לקבל את הרווחים המגיעים להם כדיווידנד מקבוצת דלק", כתבו המשקיעים. "דלק תהיה זו שתחליט למה ישמשו הרווחים: האם לחלוקת דיווידנדים לבעלי המניות או אולי לכיסוי מכלול נושאים כואבים שבאמתחתה. מעבר לכך, הרי לקבוצת דלק אינטרסים בנושאים רבים ומגוונים כגון מכירות רכב, מכירת דלק, חנויות נוחות, התפלת מים, כימיקלים ועוד...שאולי זקוקים לכספים אלו", נכתב.

מקבוצת דלק נמסר בתגובה: "קבוצת דלק מאמינה שהחבילה הכוללת המוצעת במסגרת הצעת הרכש הינה אטרקטיבית ומשקפת פרמיה על מחיר המניה כיום. בעמדה זו תומכת גם חברת אנטרופי, אשר פרסמה המלצתה ערב החג, עוד בטרם שיפור ההצעה. הצעת הרכש מאפשרת למחזיקים לשמור על כל יתרונות מניית דלק אנרגיה (שתהפוך לחברת בת מלאה של קבוצת דלק), להמשיך וליהנות מהחזקות ישירות וקרובות למאגרי הגז הישראליים וכן ליהנות מתמלוגי העל המגיעים לקבוצת דלק, דלק אנרגיה ולכהן פיתוח. קבוצת דלק תשמח לשוחח ולהשיב לכל אחד מבעלי העניין באופן ישיר, ולא באמצעות מכתב אנונימי מעל דפי העיתון".
meir-h
לא גורו בכלל
 
הודעות: 689
הצטרף: 03 פברואר 2009, 11:13
נתן: 0 תודות
קיבל: 146 תודות

Re: דלק אנרגיה&דלק קידוחים

הודעהעל ידי meir-h » 12 אפריל 2018, 19:31

שוב נכשלה הצעת הרכש של דלק קבוצה.האיש לא לומד .מי שנוהג בקמצנות לא משיג מטרתו.
במקום להציע הצעת רכש במזומן עם פרמיה גבוהה.שוב ושוב הצעות קומבינציה של מניות תמורת מניות ועוד מזומן.הפעם הענות נמוכה אף מהפעם הקודמת שנפלה בעשירית אחוז מהנדרש.
קבוצת דלק מחזיקה 88.2% ממניות דלק אנרגיה כדי לבצע מחיקה צריכה להגיע ל95% אחזקה והצעת הרכש הייתה לרכישה של כ-11.8% הנותרים,מה שדורש הענות מינימלית של 6.8% המוחזקים בידי הציבור .להצעה נענו רק 5.28% מבעלי המניות בדלק אנרגיה (מחזיקים ב-271,531 יחידות) שיעור נמוך מדי שאינו מאפשר לבצע רכישה כפויה על כלל המחזיקים.
http://maya.tase.co.il/reports/details/1156803

https://www.themarker.com/markets/1.5994585
meir-h
לא גורו בכלל
 
הודעות: 689
הצטרף: 03 פברואר 2009, 11:13
נתן: 0 תודות
קיבל: 146 תודות

המשתמש הבא הודה ל meir-h עבור ההודעה לעיל:
ההולך בדרכים

Re: דלק אנרגיה&דלק קידוחים

הודעהעל ידי meir-h » 16 ספטמבר 2018, 13:07

עברה חצי שנה ושוב בפעם מי יודע כמה הצעת חליפין/רכש למניות דלק אנרגיה ושוב קומבינציה של מניות קבוצת דלק יחידות דלק קידוחים ומזומן
נראה לי שעד שתבוא הצעת מזומן רצינית שוב נחזור לדחיה ואולי הפעם הציבור והציבוריות יפתיעו
https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/11840 ... 599-00.pdf
http://www.bizportal.co.il/capitalmarke ... cle/753125
קבוצת דלק מציעה לרכוש מהציבור כ-605.4 אלף מניות של דלק אנרגיה המהוות כ-11.77% ממניות החברה,
כאשר תמורת כל מניה יקבלו המחזיקים 55 יחידות השתתפות של דלק קידוחים,
תמורה במזומן בסך של 640 שקל
וכן 0.92 מניות של קבוצת דלק.

נ.ב. מחזיק מזה ומזה
meir-h
לא גורו בכלל
 
הודעות: 689
הצטרף: 03 פברואר 2009, 11:13
נתן: 0 תודות
קיבל: 146 תודות

Re: דלק אנרגיה&דלק קידוחים

הודעהעל ידי meir-h » 09 אוקטובר 2018, 16:38

סוף למסחר במניות דלק אנרגיה.
הצעת רכש מלאה למניות דלק אנרגיה-ההצעה נתקבלה,ליתרה תבוצע כפויה.מועד הביצוע 16.10.18
https://maya.tase.co.il/reports/details/1188136
https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/11880 ... 199-00.pdf
https://www.globes.co.il/news/article.a ... 1001255781
meir-h
לא גורו בכלל
 
הודעות: 689
הצטרף: 03 פברואר 2009, 11:13
נתן: 0 תודות
קיבל: 146 תודות


חזור אל מניות תל אביב

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו 0 אורחים

cron